Codan Forsikring

Codan er et av de større forsikringsskonsernene i Norden, med store virksomheter i Danmark og Sverige. I Sverige går Codan under merkenavnet Trygg-Hansa. Det Nordiske Codan er videre del av det britisk baserte forsikringsskonsernet RSA, med virksomhet i Storbritania, Canada, og i Europa.

Codans nordiske historie går tilbake til slutten av 1800-tallet, da det britiske forsikringsselskapet Phoenix ble stiftet i London. Phoenix startet med å skrive forsikring i Danmark gjennom den britiske konsul. I 1916 ble Codan stiftet som et datterselskap av Phoenix, og i 1984 ble Phoenix overtatt av det britiske forsikringsselskapet SunAlliance. I 1996 fusjonerte SunAlliance med Royal Insurance, og det internasjonale forsikringskonsernet RSA var skapt. RSA satt da på 72 % av danske Codan. Codan kjøpte i 1999 det svenske forsikringsselskapet Trygg-Hansa. Det svenske Trygg-Hansa merkenavnet ble bevart. Codan kjøpte senere i 2006 det norske White Label Insurance og Duborgh Skadeforsikring, og etablerte seg dermed i Norge. I 2008 kjøpte RSA de resterende aksjene i Codan, og eide dermed hele Codan. Codan i Norge distribuerer i dag hovedsakelig igjennom samarbeidspartnere, slik som Politiforbundet og SAS Eurobonus, og gjennom et nettverk av uavhengige forsikringsagenter.

Codan er en av få aktører i Norge som er registrert som en avdeling av et utenlandsk selskap: Codan AS i Danmark. For forsikringstageren i Norge betyr det først og fremst at den norske virksomheten til Codan er regulert og med tilsyn av det danske Finanstilsynet, og ikke det norske Finanstilsynet.

Codan har ca. 3% markedsandel av det norske bilforsikringssmarkedet. Den danske virksomheten til Codan, som også inkluderer den norske og svenske virksomheten, rapporterte et årsresultat på DKK 520 mill. i 2015.

Codan konsernet har hovedkontor i Danmark, og administrerende direktør Patrick Bergander er svensk.

Se en oversikt over de ulike bilforsikringene Codan Forsikring tilbyr.

Lenke til selskapets investorsider der du finner mer fakta og finansiell informasjon: Fakta og finansiell informasjon om Codan