DNB Skadeforsikring

Det nåværende DNB Skadeforsikring ble etablert så sent som i 2008, etter at all skadevirksomhet som tidligere var del av det som nå er Norges største bank, DNB, ble skilt ut som del av Gjensidige i 2003, da Sparebanken NOR og Den Norske Bank fusjonerte. DNB Skadeforsikring er et heleid datterselskap av DNB, som er børsnotert. Skadevirksomheten distribuerer i dag primært til de mer enn 2 millioner kunder som har et kundeforhold til DNB-konsernet.

DNB Skadeforsikring har ca. 5% markedsandel av det norske bilforsikringsmarkedet. Selskapet leverte et årsresultat på NOK 143 mill. i 2015.

DNB Skadeforsking har hovedkontor i Oslo, sammen med resten av DNB konsernet, og administrerende direktør Hans Petter Madsen er norsk.

Lenke til selskapets investorsider der du finner mer fakta og finansiell informasjon: Fakta og finansiell informasjon om DNB Skadeforsikring