Gjensidige

Gjensidige er i dag Norges største skadeforsikringsselskap, med røtter som strekker seg tilbake til de gjensidige brannkassene i Norge på starten av 1900-tallet. I 1999 fusjonerte Gjensidige med Sparebanken NOR, og det kombinerte bank- og forsikringsselskapet ble til Gjensidige NOR. Gjensidige NOR fusjonerte i 2003 med Den Norske Bank, som skapte DnB NOR (i dag DNB), og som del av fusjonen ble skadeforsikringssvirksomheten delt ut i hva som nå er kjent som Gjensidige. Gjensidige ble notert på Oslo Børs i 2010, og Gjensidigestiftelsen er største aksjonær med ca. 60% eierandel. I 2015 leverte Gjensidige konsernet et årsresultat på ca. NOK 3,8 mrd.

Gjensidige har ca. 25% markedsandel innen bilforsikring i Norge, og har også virksomheter i Sverige, Danmark og de baltiske stater. I 2016 kjøpte Gjensidige hele Vardias svenske virksomhet. Selskapet er aktiv innen de fleste typer forsikring.

Konsernets hovedkontor er lokalisert i Oslo, og Helge Leiro, konsernets administrerende direktor, er norsk.

Mer fakta og finansiell informasjon: Ekstern lenke til Gjensidiges investorsider