If Skadeforsikring

If… er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med store virksomheter i alle nordiske land og de baltiske statene. Merkevarenavnet If… ble dannet i 1999 da Storebrands norske skadevirksomhet ble fusjonert med Skandias svenske skadevirksomhet. I 2001 ble Sampos finske skadevirksomhet også del av If…. If… er i dag heleid av finske Sampo. Sampo er et finsk børsnotert konglomerat med blant annet en betydelig eierandel i Nordea.

If… har ca. 21 % markedsandel innen bilforsikring i Norge. If-konsernet rapporterte et årsresultat på ca. SEK 6.8 mrd. for 2015.

If…-konsernets hovedkontor er lokalisert i Solna utenfor Stockholm, og konsernets administrerende direktør, Torbjörn Magnusson, er svensk.

Lenke til selskapets investorsider der du finner mer fakta og finansiell informasjon: Ekstern lenke til fakta og finansiell informasjon om If…