Tryg Forsikring

Tryg er også et av de store skadeforsikringsselskapene i Norden, med store virksomheter i Norge og Danmark, og en noe mindre posisjon i Sverige gjennom merkevarenavnet Moderna.

Trygs historie strekker seg helt tilbake til 1800 tallet og brannkassene i København. I 1999 fusjonerte først det daværende Tryg med Danmarks nest største bank, Unibank, og de to selskapenes skadeforsikringsvirskomheter ble slått sammen. Senere i 1999 kjøpte det kombinerte skadeselskapet Norske Vesta fra Skandia. I 2000 ble all bankvirksomhet skilt ut og del av hva som i dag er Nordea, mens Tryg i 2002 kjøpte all annen skadeforsikringssvirksomhet ut av Nordea. TrygVesta Gruppen fortsatte å brukte Tryg navnet i Danmark, og Vesta navnet i Norge. I 2005 ble TrygVesta Gruppen børsnotert i Kobenhavn. I 2009 kjøpte TrygVesta Gruppen Svenske Moderna Försäkringar, et merkevarenavn som fortsatt eksiterer i Sverige. I 2010 gjennomgikk hele gruppen en navneendring, og forenkling, til Tryg: det merkevarenavnet som i dag er kjent i både Danmark og Norge.

Tryg har ca. 15% markedsandel innen bilforsikring i Norge. Tryg konsernet leverte i 2013 et årsresultat på DKK 2.0 mrd.

Tryg konsernet har hovedkontor i København, og konsernets administrerende direktor, Morten Hubbe, er Dansk.

Lenke til selskapets investorsider der du finner mer fakta og finansiell informasjon: Ekstern lenke til fakta og finansiell informasjon om Tryg Forsikring.