Henrik Matsen

Henrik Matsen kjenner skadeforsikringsbransjen i Norge og Europa svært godt og har bred erfaring som rådgiver for ulike finansinstitusjoner og investeringsselskaper internasjonalt. I tillegg er han Kaskos styreleder.

Henrik Matsen har bred erfaring som rådgiver for ulike finansinstitusjoner og investeringsselskaper både internasjonalt og i Norden. Han jobber til daglig som rådgiver for ulike selskaper knyttet til investeringer i det europeiske skade- og livforsikringsmarkedet. Han har i løpet av de siste 3-4 årene vært tungt involvert  i flere store oppkjøp og sammenslåinger på europeisk plan, inkludert oppkjøpet av det italienske selskapet Carige, livselskapet Delta Lloyd German, og det portugisiske selskapet Tranqilidade.

Henrik har tidligere vært direktør og medgründer i selskapet RMR Advisors, et “lite forsikringsfokusert rådgivningsselskap”, slik Bloomberg beskrev selskapet da rådgivningsavtalen med Apollo Global Management ble offentliggjort i 2012. Før 2012 jobbet han flere år i ulike stillinger hos investeringsbanken UBS i London. Henrik har også jobbet i Swedbank og Fondsfinans i Oslo.

Blant Henrik Matsens styrker er det verdt å nevne en bred markedsforståelse innen forsikring og et kontaktnettverk innen internasjonal forsikring og blant internasjonale investorer, noe som er svært verdifullt for Kasko.

I Norden er det, i tillegg til hans omfattende nettverk på styre- og ledelsesnivå i et flertall selskaper i regionen, verdt å nevnte at Henrik var en del av teamet som rådga Storebrand i den mislykkede sammenslåingen med Gjensidige i 2009. Han var også rådgiver for Birger Vikøren og Statens finansfond i forbindelse med rekapitaliseringen av den norske banksektoren i 2009 og 2010, og innvolvert i SEBs rettede emisjon på SEK 14 mrd i 2009, og brukte også mye tid på rådgivning rundt restrukturering i den islandske banken Glitnir.

Henrik Matsen er for øvrig Kasko.no sin grunnlegger, og styreleder i selskapet. Det skal imidlertid nevnes at han også er tungt innvolvert i selskapets utvikling på daglig basis. Henrik eier selv, direkte og indirekte, en vesentlig andel av aksjene i selskapet.