Utviklings- og driftsansvarlig – heltid eller deltid

Kasko Norway er et ambisiøst vekstselskap med mål om å raskt bli Skandinavias neste digitale suksesshistorie. Markedet som selskapets tjenester for sammenligning og kjøp av bilforsikring retter seg mot har et enormt potensial – og tjenestene har mulighet til å drastisk endre måten en kjøper forsikring på i hele Skandinavia.

Vi søker nå å utvide teamet vårt med en ansvarsbevisst, strukturert og selvgående person som kan ta et administrativt ansvar for å utvikle og implementere vår IT-strategi, overse og følge opp driftsfunksjoner, samt aktivt bidra til å forsterke intern og ekstern support og kompetanse på produksjonssystemer. Stillingen kan struktureres både som heltid og deltid.

Vi er fra før et lite og fleksibelt team med base både i London, Oslo og Son – og har også et solid internasjonalt investorteam bak oss. Selskapets IT-drift og -utvikling er outsourcet, med prosjektledere i England og utviklere i Romania.

Kasko har etablert seg i en bransje hvor en er avhengig av kontinuerlig innovasjon og forbedringer av egne tjenester for å kunne henge med. En må kunne snu seg raskt rundt og tilpasse seg både bransjens og konsumentens endrede vaner og forventninger.

Vi kan tilby en fleksibel arbeidsdag, stor påvirkningskraft i organisasjonen, allsidige arbeidsoppgaver og stadig nye prosjektutfordringer. Eksempelvis innebærer dette ansvar for å planlegge og overse nye utviklingsoppgaver samt å gjennomføre forbedringer innen områder som brukervennlighet, konverteringsoptimalisering, tredjepartsintegrasjoner, sikkerhet og automatisering.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Produkteier av tjenester
 • Prosjektoppfølging
 • Oppfølging av tekniske/funksjonelle løsninger
 • Oppfølging av kunder og samarbeidspartnere
 • IKT-strategi
 • Roadmap for leveranser i samarbeid med leverandør
 • Bestille og planlegge nye leveranser
 • Proaktivt foreslå nye tekniske og funksjonelle løsninger som kan forbedre tjenestene
 • Sikre utvikling, fleksibilitet og support på kundestøttesystemer i salgsapparat
 • Være pådriver for å innføre og/eller endre IT-løsninger som gir gevinster og som evner å omsette vår overordnede strategi til praksis
 • Samarbeide direkte med daglig leder og øvrige ansatte i selskapet om å løse små og store oppdukkende oppgaver

Hovedansvaret vil ligge i den utøvende rollen, med ansvar for oppfølging, koordinering og drift. Det vil daglig være behov for muntlig og skriftlig dialog med kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere.

Øvrige oppgaver inkluderer blant annet å være med å etablere og forbedre forretningsprosesser og rutiner, planlegge og koordinere utvikling sammen med leverandører, samt følge opp og kvalitetssikre leveranser. En del av jobben inkluderer også å jobbe tett med daglig leder for rapportering til styret.

 

Kompetanse:

 • Erfaring med drift og forvaltning
 • Erfaring med prosjektstyring/kjennskap til prosjekt- og utviklingsmetodikk
 • Erfaring med utviklingsarbeid og testledelse
 • Helhetlig systemforståelse
 • Gode mellommenneskelige ferdigheter
 • Primært arbeidsspråk er norsk, men gode kommunikasjonsferdigheter i engelsk muntlig og skriftlig er også nødvendig
 • Erfaring med å jobbe med internasjonale team er en fordel, men ikke et krav
 • Erfaring fra forsikringsbransjen er en fordel, men ikke et krav
 • Erfaring med administrasjon av Office 360 er en fordel, men ikke et krav

 

For å kunne jobbe i Kasko må du:

 • Ha gode samarbeidsevner og evne å føre en positiv dialog med leverandører, kunder og samarbeidspartnere
 • Ha en meget høy grad av selvstendighet og kunne ta ansvar for egne leveranser
 • I stor grad være selvdrevet og like å ta initiativ på egenhånd
 • Kunne lese deg opp på/sette deg inn i kompliserte temaer på egenhånd; både tekniske, lovmessige og forsikringsfaglige temaer er relevante
 • Tørre å gjøre feil, og ikke være redd for å utfordre dine kollegaer til å bli bedre
 • Ha evne til å jobbe strukturert og planlegge egen arbeidsdag
 • Kunne prioritere egen og andres innsats etter hva som er viktigst for selskapet

 

Hva vi tilbyr:

 • En konkurransedyktig kompensasjonspakke bestående av lønn og aksjer/opsjoner i selskapet
 • Høy grad av fleksibilitet hva angår arbeidssted og også arbeidstid
 • En hektisk hverdag med mange små og store utfordringer
 • Verdifull innsikt i en lukrativ og ofte undervurdert bransje
 • Unik erfaring og kontakt med mange av de dyktigste menneskene i bransjen, både i Norge og internasjonalt
 • Valgfritt arbeidssted, men må ha mulighet for å kunne ta møter i Oslo
 • Tiltredelse så snart som mulig, eller etter avtale

 

Stillingen krever ikke mye reisevirksomhet foruten at man må ha mulighet til jevnlige møter i Oslo. Besøk hos leverandører i utlandet kan være aktuelt opptil 2-3 ganger i året. Daglig kommunikasjon foregår primært over telefon, digitale videomøter og gjennom øvrige digitale kommunikasjonsløsninger.

Føler du at dette er jobben for deg, send en epost til knut@kasko.no. Det er fint om du kan inkludere følgende i eposten din:

 • En tekst som forteller hvorfor du er personen vi leter etter
 • CV med en oversikt over arbeidserfaring og relevante kvalifikasjoner

Om du har spørsmål før du eventuelt vil sende inn en søknad til oss, kontakt Knut Reistad på telefon 970 82 270 eller på e-post til knut@kasko.no.