Copyright

Alt innhold på Kasko.no er opphavsrettslig beskyttet © 2020 Kasko Norway AS.

Alle pris- og polisedata eies av de respektive forsikringsselskapene. Merk at det er strengt forbudt å benytte tjenesten vår til det formål å hente ut prisstatistikk eller på annet vis prøve å hente ut detaljert innsikt i hvordan de forskjellige forsikringsselskapene priser sine poliser.

Eventuelle brudd på opphavsretten vil bli strafferettslig forfulgt i samarbeid med våre juridiske partnere. Ethvert forsøk på å bruke tjenesten til annet enn sammenligning av forsikringspoliser til egen privat bruk vil etterforskes og potensielt straffeforfølges.