Hvorfor er aggregatorer dårlig nytt for de største forsikringsselskapene i Norge?

Aggregatorer som distribusjonskanal for skadeforsikringsselskaper har fordeler og ulemper sammenlignet med de mer tradisjonelle distribusjonskanalene – men er uansett dårlige nyheter for de største og mest dominerende selskapene i Norge.

Økt konkurranse delvis drevet av bedre oversiktlighet over pris og produkt er en av de mer åpenbare ulempene for etablerte forsikringsselskaper, mens økt automatisering og betydelig reduserte salgskostnader er to av fordelene ved distribusjonskanalen.

Aggregatorer er vanligvis betalt nysalgsprovisjon i størrelsesorden 10-14% prosent av premie, avhengig av type kontrakt og kunde, med begrenset eller ingen bestandsprovisjon. I noen tilfeller, som i Storbritannia, har aggregatorer også operert med en fast provisjon i kroner, noe som resulterer i lavere provisjon på poliser med høy premie og risiko, og motsatt.

Dette gjør aggregatorkanalen meget konkurransedyktig når det gjelder provisjoner sammenlignet med andre tradisjonelle distribusjonskanaler som agent og bank.

I tillegg er en av de viktigste fordelene med aggregatorer evnen til å integrere aggregatoren direkte med CRM-systemet til forsikingsselskapet, og dermed fullstendig automatisere hele kjøpsprosessen og drive kostnader ytterligere ned.

Dedikerte, direkte forsikringsselskaper med en fokusert og vellykket strategi for alle online-kanaler, inkludert aggregatorer, har klart å gjøre den lave distribusjonskostnaden og høy grad av automatisering til et betydelig konkurransefortrinn sammenlignet med større, trege og dominerende selskaper.

Ved å være betydelig mer kostnads- og distribusjoneffektiv har disse mindre og ambisiøse forsikringsselskapene klart å tilby kundene lavere premiekostnad sammenlignet med etablerte konkurrenter, og har som et resultat vokst betraktelig med generelt bedre lønnsomhet.

En tidlig erkjennelse av den potentsielle strategiske verdien og mulige fordeler ved aggregatorer kan gi verdifull erfaring for forsikringsselskaper, mens man fortsatt har noe tid igjen tid til å forstå kanalen og trafikken den genererer bedre. Dette kan bli en avgjørende faktor for et suksessfullt langsiktig selskap i en industri der teknologi og digitalisering vil bringe store endringer.

Admiral i Storbritannia vokste fra tilsvarende null i 2003 til å bli et av de største og mest lønnsomme bilforsikringsselskapene i markedet i løpet av en 10-årsperiode ved å være ekstremt god på å forstå og å dra nytte av aggregatorer.