Forsikring handler aldri bare om pris, selv på aggregatorer. Hva erfaringene fra Storbritannia kan bety for Norge

En generell misoppfatning blant forsikringsselskapene er at det kun handler om å gi det billigste tilbudet på panelet av forsikringsselskaper for å tiltrekke kunder og selge poliser på aggregatorer.

Erfaring fra det britiske markedet, som også støttes av data fra store forbrukerundersøkelser gjort av det britiske data- og analyseleverandøren Datamonitor, antyder at kunders kjøpsbeslutning på en aggregator kan være motivert av opptil 5-7 ulike faktorer, inkludert:

  • Pris
  • Polisevilkår
  • Annerkjent navn og merkevare
  • Kunden har produkter fra det bestemte selskapet fra før
  • Kunden hadde mer eller mindre allerede tatt en avgjørelse, og ville bare bekrefte at forsikringsselskapet og polisen var konkurransedyktig sammenlignet med resten av markedet

Det billigste selskapet på et aggregatorpanel tiltrekker seg av erfaring “bare” 50-55% av kundene, mens 40-45% av kundene er påvirket av pris, men kjøpsbeslutning er til slutt drevet av enten merket og navnet på selskapet og/eller vilkårene for polisen.

Selv på en oversiktlig og transparent markedsplass som et aggregatorpanel er tradisjonelle konkurransefortrinn som merkevarenavn og produkt fortsatt viktige differensieringsfaktorer for forsikringsselskapene.

Forsikringsselskap med betydelig erfaring fra aggregatorer har også indikert at det å være det billigste selskapet på panelet ikke nødvendigvis er fordelaktig, ettersom risikoprofilen til den kunden du tiltrekker deg som det billigste alternativet kan være mindre attraktiv sammenlignet med de kundene du tiltrekker deg som forsikringsselskap nummer 2-5 på panelet.

Det er aggregatorens viktige ansvar å presentere et objektiv og transparent panel som fremhever merkevarenavn, tariffvilkår, betingelser og annen relevant informasjon til forbrukerne, inkludert pris (også administrasjonsgebyrer, og andre avgifter).