Meny

Lukk
FÅ PRIS

Norske forsikringsselskaper

Alt du trenger å vite om det norske bilforsikringsmarkedet og forsikringsselskapene.

Det norske bilforsikringsmarkedet og forsikringsselskaper

Det norske markedet for forsikring av personbiler utgjør noe i overkant av NOK 17 mrd. i årlige premier, fordelt på 3 millioner ulike forsikringspoliser, ifølge Finans Norge. Det gir en gjennomsnittlig årlig premie per forsikringspolise på 5 700 kroner (inkluderer både ansvar, del- og fullkasko poliser).

Forsikringsmarkedet for person- og varebil

Det er i overkant av 20 ulike selskaper som direkte eller indirekte utsteder forsikringsspoliser for bil i Norge. Noen av disse gjør det gjennom samarbeidsorganisasjoner og under andre merkevarenavn, slik at det ikke er sikkert du har hørt om alle. Det er allikevel et oppsiktsvekkende høyt antall aktive forsikringsselskaper i Norge som ønsker å vokse, og langt flere enn hva de fleste er klar over.

Innen bilforsiking er Gjensidige den største aktøren med en markedsandel på litt i overkant av 25%, tett etterfulgt av If... med litt over 21% av markedet, og Tryg og Sparebank1 med henholdvis ca. 15% og 11%. Av de mindre aktørene vil du se flere velkjente store selskaper, men som først og fremst ikke er kjente for bilforsikring. Mange av disse, samt selskaper med mindre kjente merkevarenavn, vokser relativt raskt.

Forsikringsmarkedet - markedsandeler Norge

Forsikringsselskaper som tilbyr bilforsikring i Norge:

Andre selskaper med en mindre markedsandel i Norge, inkluderer blant annet: Jernbanepersonalets Forsikring, Protector Forsikring og KNIF Trygghet.