Norske forsikringsselskaper

Alt du trenger å vite om det norske bilforsikringsmarkedet og forsikringsselskapene.

Det norske bilforsikringsmarkedet og forsikringsselskaper

Det norske markedet for forsikring av personbiler utgjør noe i overkant av NOK 17 mrd. i årlige premier, fordelt på 3 millioner ulike forsikringspoliser, ifølge Finans Norge. Det gir en gjennomsnittlig årlig premie per forsikringspolise på 5 700 kroner (inkluderer både ansvar, del- og fullkasko poliser).

KLP Skadeforsikring

KLP Skadeforsikring

Om KLP KLP Skadeforsikring er et heleid datterselskap av Kommunal Landspensjonskasse, bedre kjent som KLP. Skadeforsikringsvirkso…

Les mer

Landkreditt

Landkreditt

Om Landkreditt Landkreditt ble etablert i 2001 av bedrifter i Landbrukssamvirket, opprinneling for å betjene personforsikri…

Les mer

Nemi Forsikring

Nemi Forsikring

Om Nemi Nemi Forsikrings historie går tilbake til 1989, da selskapet ble etablert som et forsikringsselskap for norske ener…

Les mer