Norske forsikringsselskaper

Alt du trenger å vite om det norske bilforsikringsmarkedet og forsikringsselskapene.

Det norske bilforsikringsmarkedet og forsikringsselskaper

Det norske markedet for forsikring av personbiler utgjør noe i overkant av NOK 17 mrd. i årlige premier, fordelt på 3 millioner ulike forsikringspoliser, ifølge Finans Norge. Det gir en gjennomsnittlig årlig premie per forsikringspolise på 5 700 kroner (inkluderer både ansvar, del- og fullkasko poliser).

Hvor gode er vilkårene til de ulike selskapene?

Om du trenger en oversikt over hvilke forsikringsselskap som tilbyr de beste vilkårene på bilforsikring anbefaler vi denne oversikten.

Her er en vurdering av forsikringene til følgende selskaper: