Norske forsikringsselskaper

This page should list the companies that are NOT on the Kasko platform. These pages are detailed in the WP spreadsheet from row 73 (Other Insurers)

Alt du trenger å vite om det norske bilforsikringsmarkedet og forsikringsselskapene.

Det norske bilforsikringsmarkedet og forsikringsselskaper

Det norske markedet for forsikring av personbiler utgjør noe i overkant av NOK 17 mrd. i årlige premier, fordelt på 3 millioner ulike forsikringspoliser, ifølge Finans Norge. Det gir en gjennomsnittlig årlig premie per forsikringspolise på 5 700 kroner (inkluderer både ansvar, del- og fullkasko poliser).

 

KLP Skadeforsikring

KLP Skadeforsikring

Om KLP KLP Skadeforsikring er et heleid datterselskap av Kommunal Landspensjonskasse, bedre kjent som KLP. Skadeforsikringsvirkso…

Les mer

Landbruksforsikring

Landbruksforsikring

Om Landbrukforsikring Landbruksforsikring ble etablert i 2001 av bedrifter i Landbrukssamvirket, opprinneling for å betjene…

Les mer

Nemi Forsikring

Nemi Forsikring

Om Nemi Nemi Forsikrings historie går tilbake til 1989, da selskapet ble etablert som et forsikringsselskap for norske ener…

Les mer