Eika Forsikring

Eika Forsikring er det femte største forsikringsselskapet i Norge, og et datterselskap av Eika Gruppen AS, en allianse mellom 75 uavhengige sparebanker i Norge. Totalt har alliansen mer enn 200 bankkontorer. Eika Forsikring ble etablert i 1999, to år etter at Eika Alliansen ble dannet. Eika Alliansen var kjent under merkenavnet Terra fra 2000-2012. Eika Forsikring distribuerer primært gjennom de uavhengige sparebankene, og gjennom OBOS, frem til OBOS lanserte eget forsikringsselskap høsten 2015.

Eika Forsikring har ca. 5 % markedsandel innen bilforsikring i Norge. Skadeforsikringsselskapet leverte et årsresultat på NOK 329 mill. i 2015.

Eika Skadeforsikring har hovedkontor på Hamar, og administrerende direktør Trond Bøe Svestad er norsk.

Lenke til selskapets investorsider der du finner mer fakta og finansiell informasjon: Ekstern lenke til fakta og finansiell informasjon om Eika.