KLP Skadeforsikring

KLP retter seg først og fremst mot den kommunale sektoren ved at de som er medlemmer av deres egen pensjonsordning gis spesielle fordeler. Er du medlem får du altså en spesielt gunstig pris her.

Hvordan få beste pris hos KLP?

Er du, eller din ektefelle/samboer, blant de nesten 600.000 som er medlem i en av KLP sine pensjonsordninger? Da får du automatisk gunstigere priser på forsikringen om forsikringen bestilles i medlemmets navn.

Medlemspriser

Er du medlem av KLPs pensjonsordning får du gunstigere priser på forsikringene du bestiller fra dem.

Om KLP

KLP Skadeforsikring er et heleid datterselskap av Kommunal Landspensjonskasse, bedre kjent som KLP. Skadeforsikringsvirksomheten ble først etablert i 1994 som et selskap med et skadeforsikringsstilbud til kommuner og institusjoner. I juni 2008 startet selskapet også å selge forsikringspoliser til privatpersoner. KLP retter seg først og fremst mot den kommunale sektoren og deres ansatte og medlemmer, ved at disse gis spesielle fordeler.

KLP har noe i underkant av 1.5 % markedsandel av det norske bilforsikringsmarkedet. Selskapet hadde i 2015 et årsresultat på NOK 145 mill.

KLP Skadeforsking har hovedkontor i Oslo, sammen med resten av KLP-konsernet, og administrerende direktør Tore Tenold er norsk.

Lenke til selskapets investorsider der du finner mer fakta og finansiell informasjon: Fakta og finansiell informasjon om KLP