SpareBank 1 Skadeforsikring

Spare bank 1 Skadeforsikring ble etablert I 1997 som del av Sparebank 1 Gruppen, en allianse sparebanker i norge som ble etablert I 1996. Sparebank 1 SR-Bank, Sparebank 1 Midt-Norge og Sparebank 1 Nord-Norge er alle del av alliansen og blant de tidlige initiativtagerene. Sparebank 1 Gruppen er I dag eid av totalt 16 ulike sparebanker, og LO med tilknyttede fagforbund.

Sparebank 1 Skadeforsikring distribuerer primært gjennom de 16 sparebankene som er del av alliansen, med totalt 300 bankkontorer I Norge, og gjennom samarbeidet med LO der medlemmer av LO får fordelaktige rabatter.

Sparebank 1 Skadeforsikring har noe i underkant av 10% markedsandel av det norske bilforsikringsmarkedet. Selskapet hadde i 2015 et årsresultat på NOK 950 mill.

Selskapet har hovedkontor i Oslo, og administrerende direktør Turid Grotmoll er norsk.

Link til selskapets investor sider der du finner mer fakta og finansiell informasjon: Fakta og finansiell informasjon om Sparebank 1 Skadeforsikring