Hva er bonus?

Bonus en ordning som belønner skadefri kjøring. Jo lenger tid du kjører skadefritt, jo høyere bonus får du.

Startbonus er normalt 20% og for hvert skadefrie år du kjører øker den. 75% på 6. år eller mer er såkalt full bonus. Du vil da kunne ha en bonusbelastende skade uten å miste bonus.

Er det første gang du eier og forsikrer en bil selv så begynner du altså normalt på 20%. Har du forsikring fra før kan du ta med deg bonusen du har opptjent fra et selskap til et annet. En finurlighet ved bonussystemet er at “bonusopprykket” skjer etter at du har hatt en forsikring i 6 måneder.

Dersom du har to biler som skal forsikres i ditt navn, har flere forsikringsselskaper en ordning der du får en høyere startbonus for bil nummer to – f.eks. startbonus på 40%, 60% eller høyere. Dette er riktignok avhengig av et tilstrekkelig høyt bonusnivå for den første bilen.

Noen aktører operer med valgfritt opprykk til 80% bonus fra 75% på 6. år, ulempen med denne ordningen er at du da vil miste bonus betydelig bonus dersom du først får en skade.

Det er også mulig å ha lavere bonus enn 20%, og til og med negativ bonus (kalt malus). Dette er relevant om du er spesielt utsatt for skader uten å skadefrie år i mellom uhellene.