Kan utfordrerne i forsikringsbransjen gjøre veksten innen online-distribusjon til sitt konkurransefortrinn?

Tiden er overmoden for en vesentlig endring i hvordan forsikring distribueres i Norge. Denne endringen kan snu opp ned på konkurransesituasjonen i markedet, og den gir mindre og mer fleksible selskaper et konkurransefortrinn dersom de agerer raskt.

Ifølge SSB har mer enn 95% av den norske befolkningen internett-tilkoblet mobile enheter, og ca. 90% av befolkningen har benyttet en form for finansiell tjeneste på nett i løpet av de siste tre månedene. E-handel penetrasjon i landet er tilsvarende høy.

Mer enn 75% av den norske befolkning svarer at de har kjøpt varer og / eller tjenester på nettet i løpet av de siste 12 månedene, og en betydelig andel har brukt mer enn NOK 2 500 i en enkelt transaksjon på nett. Penetrasjonen av e-handel og mobile enhenter blant yngre generasjoner er enda høyere, noe som tyder på at disse tallene bare vil fortsette å øke i årene fremover.

Ifølge den årlige undersøkelsen til Finans Norge, det Norske Finansbarometeret, har andelen kunder som noensinne har kjøpt en forsikring over nett i Norge har økt fra 12% i 2012 til 20% i 2015. Kasko gjennomførte også sin egen omfattende forbrukerundersøkelse i 2015 der mer enn 1 000 norske forbrukere ble spurt om deres bilforsikringkjøpsvaner.

Resultatene viste at ca. 20% av de spurte hadde kjøpt en forsikring på nettet (33% svarte at de hadde kjøpt sin nåværende polise over telefon), men enda viktigere er det at de fleste forbrukere synes det er vanskelig å sammenligne vilkår og pris mellom forsikringsselskapene. 60% har aldri brukt en aggregator eller sammenligningsside, og 66% av de spurte ville være veldig villig eller villig til å kjøpe en forsikring på nettet.

Disse tallene indikerer at evnen og viljen hos forbrukeren til å flytte forsikringskjøpsvaner over på nett er tilstede, men at det norske og (nordiske) markedet mangler et sterkt og troverdig digitalt tilbud til kundene. Kasko vil endre på dette, gjennom å etablere den første dedikerte forsikringsaggregatoren her til lands, og markedsføre denne tungt.

Ser en til Storbritannia gikk Admiral fra tilsvarende null i 2003 til å bli et av de største og mest lønnsomme bilforsikringsselskapene i det britiske markedet i løpet av en 10-årsperiode gjennom å være tidlig ute med å forstå og å dra nytte av aggregatorer.

Denne veksten hadde ikke vært mulig om de ikke var tidlig ute med å lære den nye distribusjonsformen å kjenne, og på den måten etablerte de et strategisk forsprang på sine større og mer tungrodde konkurrenter.