Før man bruker bilen på langtur bør man ha tenkt igjennom hva slags bilforsikring man trenger.

Kasko vs. Delkasko vs. Ansvar

Før man bruker bilen på langtur bør man ha tenkt igjennom hva slags bilforsikring man trenger. Forskjellen på kasko-, delkasko- og ansvarsforsikring.

Forskjellen på kasko-, delkasko- og ansvarsforsikring

Enkel oversikt for deg som sliter med å velge.

Uansett hvilket selskap du kjøper bilforsikring av vil du måtte ta stilling til hva slags dekning du vil kjøpe. I denne artikkelen går vi raskt igjennom de fire ulike typene:

i) Ansvarsforsikring

Stort sett er alle bileiere pliktige til å tegne ansvarsforsikring, ifølge Norges lover. Ansvarsforsikring skal dekke skader på tredjeparter og omgivelser, slik som andre mennekser, dyr og bygninger. Man må være påpasselig at ansvarsforsiking er tegnet for biler som benyttes på offentlige veier.
Ansvarsforsiking dekker ikke skade på egen bil, og er derfor den billigste formen for forsikringsdekning en kan ha på egen bil.

ii) Del-kasko

Vilkårene for del-kasko varierer vanligvis noe fra selskap til selskap, men vil i tillegg til ansvarsforsikring også dekke skader på egen bil som skyldes brann, tyveri, glasskader og i noen tilfeller veihjelp. Del-kasko vil være dyrere enn kun ansvarsdekning.

iii) Kasko

Kaskoforsikring dekker også alle skader på egen bil som følge av en ulykke, inkludert reperasjoner. Dette er vanligvis den dyreste formen for forsikring ettersom forsikringsselskapene forventer høyere erstatnings- og reparasjonskostnader ved ulykkestilfellet.
Vanligvis anbefales det å ha kaskoforsikring til nyere biler, der eventuelle reparasjonskostander kan være betydelige og bilen har vesentlig verdi. For eldre biler med lavere verdi bør man vurdere om man ser verdi i å ha store reparasjonskostnader dekket.

iv) Kasko pluss/superkasko m.fl.

Noen forsikringsselskaper tilbyr i dag også kasko pluss, superkasko eller andre forsikringssformer med høyere dekning enn kasko. Disse polisene kan for eksempel inkludere dekning av reparasjon av motorskader uavhengig av ulykker, leiebil gjennom reparasjonsperioden osv.