Har bilforsikringen din økt i pris det siste året?

Har bilforsikringen din økt i pris det siste året?

Selv om du kanskje kjører rundt og tror at du har en bra deal på bilforsikringen din, kan prisen du betaler ha steget uten at du har lagt merke til det.

Det er nemlig vanlig praksis blant forsikringsselskaper å justere prisene hver gang forsikringen fornyes, som regel én gang i året. I dagens digitale samfunn kommuniserer de aller fleste forsikringsselskaper elektronisk med alle sine kunder. Et typisk eksempel er en e-post med tittelen “Du har nye dokumenter på Din side”. Det betyr at du må logge deg inn med BankID på forsikringsselskapets nettsider for i det hele tatt å få vite hva det dreier seg om. Mange lar være å gjøre dette, da de synes forsikring er kjedelig. Slik kan forsikringsselskapet relativt enkelt slippe unna med å øke prisene. Hvis du for eksempel er én av mange som bruker avtalegiro, kan en liten prisjustering være vanskelig å oppdage.

Ofte den dyreste enkeltforsikringen

Bilforsikring prises med utgangspunkt i offentlig informasjon om deg, alder, hvilken persontype du er, hvor du bor og selvfølgelig hva slags bil du kjører. Dersom forsikringsselskapet har tilgang på din historikk vil dette veie tyngre enn statistiske faktorer. Derfor er det vanskelig for to personer å sammenligne priser og konkludere med at ett selskap er billigere enn et annet.

Selskapene kompenserer for lave marginer

Ettersom bilforsikring er et høykonkurranseprodukt vil forsikringsselskapene strekke seg langt for at du skal velge å forsikre bilen din hos dem i stedet for hos en av konkurrentene. Det kan derfor forekomme tilfeller hvor forsikringsselskaper selger forsikring med tap det første året for å kunne gi deg en god pris på bilforsikringen. I tillegg har bilforsikring lavere marginer enn andre forsikringer. Men de gjør ikke dette for å være snille. For å kompensere dette tapet bruker forsikringsselskaper ulike virkemidler, som for eksempel å oppjustere prisen hver gang en forsikring fornyes. Ofte kan det dreie seg om såpass mye som opptil 10 prosent.

Et annet virkemiddel er å forsøke å krysselge flest mulig andre forsikringsprodukter til deg, slik at de kan utjevne den lave marginen med forsikringer med høyere margin. Selskapene sier som regel at “break even” på et kundeforhold er i løpet av det andre eller tredje året. Likevel fortsetter den årlige prisjusteringen, slik at du, som så mange andre passive forsikringskunder, bare blir mer og mer lønnsom for forsikringsselskapet jo lengre tid det går.

De store selskapene øker prisene mest

I følge statistikk fra Finansnorge.no stiger prisene på bilforsikring langt mer enn hva vanlig prisstigning skulle tilsi, og det er de store forsikringsselskapene som øker prisene mest. En unnskyldning som går igjen er at bilene blir mer og mer avanserte og dermed også dyrere å reparere. Derfor lønner det seg å sondere markedet for å få ned prisen på bilforsikringen din. Noe som kan være både en tidkrevende og forvirrende prosess.

Med forsikringsvelgeren kasko.no er det enklere å finne bilforsikringen du trenger til en overkommelig pris. Vår nettbaserte sammenligningstjeneste for forsikringer er enkel og helt gratis å bruke.

Det tar deg bare fire minutter å undersøke om du betaler for mye for den bilforsikringen du har i dag. Det eneste du trenger å gjøre er å skrive inn opplysninger om deg og bilen din i et enkelt online-skjema på nettsiden vår, så får du pristilbud fra flere forsikringsselskaper.