Alt du må vite om bonus

Mange tenker kanskje at bonus er vanskelig å regne ut, men denne artikkelen gir en rask og enkel innføring.

Derfor får noen sjåfører lavere pris enn andre

Bonus fungerer vanligvis som en reduksjon i den årlige forsikringspremien, basert på forsikringstagerens kjøre- og ulykkeshistorie. Involvering og/eller forårsakning av ulykker med påfølgende utbetalinger fra forsikingsselskap kan resultere i reduksjon i bonus, mens perioder uten skader vil kunne øke bonusgraden.

Startbonus

Startbonus er vanligvis på 20%, og bonusen vil typisk øke med rundt 10% poeng per år ved skadefri kjøring. Ved skade reduserers vanligvis bonus med 30-40 %, slik at det tar 3-4 år å komme tilbake til opprinnelig bonusnivå etter en skade med påfølgende erstatningsutbetaling fra forsikringsselskap.

Med andre ord, om man ikke tidligere har eid og forsikret kjøretøy, vil bonus være 20%.

Skader som vanligvis ikke skal resulterer i bonustap inkluderer: tyveri, brann, kollisjon med løsgående dyr, redning, naturskade, maskin-/motorskade og glasskader.

Når du har mer enn én bil – høyere startbonus for bil nummer to

Ved anskaffelse av bil nummer to kan den nye bilen hos mange selskaper få en startbonus på tilsvarende nivå som det laveste bonusnivået du har på en annen bilforsikring i ditt navn. Ved skade med påfølgende erstatningsutbetaling fra forsikringsselskap reduseres kun bonusen for den relevante bilen.

Ved bytte av forsikringsselskap vil opptjent bonus følge med til det nye forsikringsselskapet. Denne informasjonen bekreftes vanligvis mellom de aktuelle forsikringsselskapene etter at den nye polisen er signert, uten at forsikringsstager er involvert. Om forsikringsstager skulle ha en bonusgrad lavere enn den vanlige startbonusen på 20 %, vil forsikringstager også måtte ta med seg denne lavere bonusgraden til det nye forsikringsselskapet.

Etter forsikringssavtaleloven er forsikringstager pliktig å etter beste evne gi komplette opplysninger til forsikringsselskapet.

For forsikringsselskapene er bonusgrad viktig da det gir mye innformasjon om ulykkessannsynligheten til en forsikringsstager, og en høy bonusgrad medforer en lavere forsikringsspremie.