Det kan være vanskelig å velge bilforsikring. Det finnes flere alternativer, og det er ikke alltid lett å se forskjellene mellom de ulike forsikringavtalene og selskapene.

Ansvarsforsikring – den billigste typen bilforsikring

I Norge er man pålagt å ha bilforsikring når man eier en bil som skal brukes i trafikken. Minstekravet er at man må ha en ansvarsforsikring på bilen. Så hva er en ansvarsforsikring, og hva dekker denne formen for bilforsikring?

De som er på jakt etter et rimeligst mulig alternativ bør se nærmere på ansvarsforsikring. Denne typen bilforsikring er lovpålagt, og dekker et minimum av uhell som en bilfører kan bli utsatt for:

Hva inkluderer ansvarsforsikring?

Ansvarsforsikring forsikrer deg mot ansvar for en annen person og vedkommende sin eiendom. Det er ingen beløpsgrense på hva som dekkes av skader på en annen person.

Andre sin bil, bygninger og gjenstander dekkes ofte med opptil 10 millioner. Dette innebærer at du er fri for økonomisk ansvar for den skaden du påfører andre. Du er samtidig fullstendig ansvarlig for den økonomiske skaden du eventuelt påfører deg selv ved å havne i en bilulykke. Det er heller ikke uvanlig at ansvarsforsikring inkluderer fri rettshjelp hvis du skulle havne i en tvist.

Om du har ansvarsforsikring så har det lite å si om bilen blir totalvraket i et sammenstøt. Da er det du alene som må dekke inn den kostnaden du har ved å kjøpe deg ny bil. I tillegg er det heller ikke vanlig at veihjelp er dekket av ansvarsforsikring. Om motoren skulle bryte sammen på veien så er du nødt til å betale for bilberging selv.

Generelt sett så gir ansvarsforsikring deg kun et minimum av dekning på de områder som loven krever. Utover dette så må du selv ta den økonomiske smellen som kan komme etter en bilulykke. Det blir dermed opp til deg selv å vurdere hvilken grad av dekning du er komfortabel med.

Mange vil velge enten delkasko eller full kasko som et alternativ til ansvarsforsikring. Dette er et resultat av at man er villig til å betale litt mer for ekstra trygghet. Om man er helt avhengig av bilen så kan det være svært vanskelig å håndtere en situasjon der bilen ødelegges i en ulykke.

Når bør man velge ansvarsforsikring?

Ansvarsforsikring er en bilforsikring som ikke passer for på langt nær alle bilførere. Det er flere ting som gjør at denne typen forsikring ikke er gunstig for alle. Når man skal vurdere ansvarsforsikring så er det mest nærliggende å tenke over verdien av bilen.

Om du nettopp har kjøpt en dyr bil så bør du ikke velge ansvarsforsikring. Risikoen er ikke verdt å ta om man risikerer å tape store pengesummer ved en eventuell ulykke. Mange forsikringsselskaper anbefaler at man går for en type kaskoforsikring om bilens verdi overstiger 50 000 kroner. Det er ikke uten grunn at dette er en anbefalt grense.

Eier man en bil til en halv million så er det ikke verdt å risikere en så stor sum om ulykken skulle være ute. Kjører man derimot en gammel bruktbil, så kan det godt være at situasjonen er annerledes. Da vil det kanskje koste mer å betale for en dyr forsikring enn det vil gjøre å erstatte bilen om ulykken skulle være ute. I slike tilfeller kan ansvarsforsikring være et godt alternativ.

En del ungdommer kan ha en tendens til å velge ansvarsforsikring på grunn av den lave prisen. De tenker ikke alltid igjennom hvilke konsekvenser dette kan få dersom de er involvert i en ulykke. Det er alltid lurt å ta en grundig vurdering før man bestemmer seg. Da har man bedre forutsetninger for å komme frem til det mest fornuftige valget.

Ansvarsforsikring har sine fordeler for de som kjører rundt i rimelige biler, men kan representere en unødvendig risiko for de som eier dyrere kjøretøy.

Hvordan finne den beste ansvarsforsikringen?

Om du har bestemt deg for å velge ansvarsforsikring, så bør du finne den beste for dine behov. I tidligere tider måtte man gjerne bruke lang tid på å få oversikt over markedet. Man ringte rundt for å samle inn tilbud hos alle forsikringsselskapene, og tok deretter en vurdering. I dag er det heldigvis mye enklere å sammenligne ulike alternativer på internett. Dette gjelder også for ansvarsforsikring på bil.

Gjennom vår egen tjeneste Kasko.no kan du enkelt sammenligne priser og vilkår på ansvarsforsikring for bilen din fra en rekke forsikringsselskaper. Du slipper å ta jobben selv, og kan konsentrere deg om å tolke informasjonen og fatte riktig beslutning. Det eneste som kreves er at du oppgir litt informasjon om deg selv og den bilen du eier.

Velg riktig avtale

Med oversikten foran deg er det på tide å finne ut hvilken bilforsikring som er best egnet for deg. Det første som er naturlig å se på er prisen på ansvarsforsikringen.

En ser fort hvilke(n) leverandør(er) som tilbyr de beste prisene. Om du er i tvil om hva som er den beste avtalen, så kan du se nærmere på avtalevilkårene – men erfaringsmessig er det ikke stor forskjell på tvers av de ulike forsikringsselskapene når det kommer til ansvarsforsikring.

De er imidlertid alltid lurt å lese nøye gjennom hvilke rettigheter man har i ulike situasjoner. Velg så den avtalen du mener er mest fordelaktig for deg. Denne fremgangsmåten gir deg gode muligheter til å finne en ansvarsforsikring som er både rimelig og enkel å forholde seg til. Da er det bare å kjøpe forsikringen, og komme seg ut på veien med bilen!