Bilforsikring til firmabil

Å ha en operativ firmabil til enhver tid er ofte viktig for den daglige driften av et selskap. Mange er helt avhengig av bilen som arbeidsverktøy eller til å komme seg frem til oppdrag og viktige avtaler.

Det er viktig at firmabilen har en tilstrekkelig god bilforsikring. Uhell og motorstopp kan fort omsettes til tapt omsetning og misfornøyde kunder. Så hva skiller egentlig bilforsikring for en firmabil og en privatbil? På mange måter har disse forsikringstypene flere likhetstrekk, men de de ekstra hensyn som må tas er viktige å ta med i betrakningen.

Den beste bilforsikringen for din firmabil

Virksomheter har på lik linje med privatpersoner ulike behov og forutsetninger. Derfor er det minst like stor variasjon innenfor ulike typer bilforsikring for firmabil som andre former for forsikring for kjøretøy.

På samme måte som med vanlig bilforsikring så kan du få både ansvarsforsikring, delkasko og kaskoforsikring til firmabil. Det finnes imidlertid flere momenter som er verdt å tenke over før man fatter valget.

Det enkleste er selvsagt om bilen får kaskoforsikring eller en bedre bilforsikring. Med mindre bilen har en veldig lav verdi, så vil det være lurt å velge kaskoforsikring til firmabilen. En bedrift som er avhengig av kjøretøy tar en stor risiko ved å velge en mindre omfattende forsikring. En bil er ofte helt avgjørende for jobben, og et tap av kjøretøyet kan bety store problemer for et firma.

Ofte får man også tilbud om å inkludere ekstratjenester som å komme foran i køen ved veihjelp eller leiebil. Før en gjør seg opp en mening er det viktig at man går gjennom, og gjør en grundig vurdering av bedriftens forsikringsbehov. Som en generell regel så er det likevel viktig å huske på at man ikke bør ha en lite omfattende forsikring, som ansvarsforsikring, i de aller fleste tilfeller.

Merk at det kan være andre avtaler som gjelder for dem som driver innenfor taxi-næringen og andre deler av transportbransjen. Sjekk med ulike forsikringsselskaper hva de kan tilby om du er i en av disse næringene.

Slik finner du en god avtale for din bedrift

For en bedrift så er det viktig å holde kostnadene på et lavest mulig nivå. Derfor er det viktig å undersøke hvem som kan tilby de rimeligste forsikringene av tilstrekkelig god kvalitet.

Dette kan man gjøre på samme måte som når man ellers søker etter tilbud på ulike produkter og tjenester; det vil si å sammenligne, og å utfordre de ulike selskapene til å gi bedre pris eller vilkår en konkurrentene. Bedrifter kan potensielt spare mye tid på å benytte anbuds- eller sammenligningstjenester på nett. Her får man mye informasjon uten å måtte ta direkte kontakt med hvert eneste selskap. Likevel er det mange som gjør det på “gamlemåten” per telefon, noe som gir mer mening i firmasammenheng enn for private. Særlig hvis en har flere biler en skal forsikre.

Bonus på firmabil

På samme måte som med en vanlig bil, så kan man opparbeide seg bonus på en firmabil. Dette fører til at trygg kjøring uten skadetilfeller blir belønnet økonomisk. Ved å ha fokus på sikkerhet så kan man spare bedriften for mye penger hvert år. Det vanlige er at man får en startbonus på 20 prosent. Etter dette så øker bonusen med 10 prosent for hvert år man kjører skadefritt frem til 70 prosent. Etter fem nye år på dette nivået så oppnår man den maksimale bonusen som ligger på 75 prosent.

Det tar altså en del tid å komme seg helt opp på toppnivået. Det eneste man kan gjøre for å oppnå dette er å sørge for sikker kjøring i trafikken. La være å kjøre for fort, snakke i telefonen eller andre aktiviteter som øker sjansen for skadetilfeller. Husk på at ett uhell er nok til å påvirke din bonus negativt.

Lavere pris om førerne er over 24 år?

En firmabilforsikring gjelder generelt for alle sjåfører som benytter bilen. Om man avtaler at det bare skal være sjåfører over 24 år så vil man ofte få en vesentlig lavere pris. Skulle en ulykke oppstå, og det likevel viser seg at føreren er under 24 år så vil egenandelen til firmaet øke. Det er derfor viktig å gi forsikringsselskapet fortløpende informasjon om eventuelle endringer rundt dette.

Hva firmabilforsikringen ikke dekker

Det er noen potensielle tap som en bilforsikring på en firmabil generelt ikke dekker. Her er det to hovedeksempler.

Gods som fraktes med bilen ikke er omfattet av forsikringen. Lasten er det du selv som må ta det økonomiske ansvaret for. Tapt arbeidsfortjeneste blir heller ikke dekket gjennom en firmabilforsikring. Dette er kostnader som selskapet selv må ta. Ellers er det stort sett de samme vilkårene som gjelder her som ved vanlig bilforsikring. Om virksomheten avhenger av bilen så bør man passe på å ordne en forsikring som også dekker leiebil. Dette er nemlig ikke alltid inkludert selv om man har kaskoforsikring.

Det er generelt flere hensyn å ta når man kjøper bilforsikring til en firmabil. Gjør en grundig vurdering av forretningsmessige behov og kostnader. Ved å hente inn anbud har man mye bedre forutsetninger for å forstå hva som er de beste alternativene. Slik kan bedriften spare mye penger.