Bør unge kjøpe bilforsikring gjennom foreldrene sine?

Det kan fort bli en dyr affære å kjøpe bilforsikring som ung. Derfor velger en del å registrere både bilen og forsikringen i sine foreldres navn. Men hva lønner seg egentlig? Bør man som ung holde seg til egen forsikring, eller kjøpe gjennom foresatte?

Det er ikke noe entydig og riktig svar på hva man bør velge. Det er lett å forstå at det er fortvilende å måtte betale så mye for bilforsikring når man er ung. Dersom du kjøper en rimelig bil så kan det faktisk tenkes at kostnaden for et år med forsikring er høyere enn prisen på selve kjøretøyet. Derfor er det ikke så rart at mange ser etter alternative måter å forsikre bilen på.

Å kjøpe forsikring gjennom foreldre gir bedre pris på kortere sikt

Husk at man kun kan forsikre en bil som er registrert i ens eget navn, eller eventuelt i navnet til ektefelle/samboer. Det vil si at en som ung ikke kan kjøpe en bil, registrere den på en selv – for så å forsikre den gjennom sine foreldre. Bilens eierskap må offisielt være en av de foresatte. Om du velger å satse på denne løsningen så kan en få en vesentlig lavere pris på forsikringspolisen sammenlignet med hva en ville oppnådd selv. Noen selskaper tilbyr også høyere startbonus til bil nummer to, slik at forsiringspolisen starter på f.eks. 50 prosent bonus istedenfor 20 prosent. Denne forskjellen kan utgjøre mye penger hver måned for en ungdom. Den lavere prisen kommer imidlertid ikke uten konsekvenser for den som velger en slik tilnærming.

Å kjøpe forsikring gjennom foresatte kan bli dyrt senere i livet

Problemet med å registrere forsikring og bil på foreldre er at man ikke tjener opp egen bonus. Dette får man svi for senere når man kanskje har større behov for prisavslag. Når man er ung så forsikrer man gjerne rimelig biler, og prisen blir ikke så stor i pengeverdi. Når man skal kjøpe familiebil så kan det gjerne være snakk om en langt dyrere bil. Den tusenlappen man tjente i måneden som 20-åring kan da bli til tusenvis av kroner mer på et senere stadium i livet. For når man først starter med opptjeningen av bonus så begynner man med 20 prosent. Hadde man startet med egen bilforsikring fra første bil så kunne man allerede ha spart opp mye bonus. Derfor kan det tenkes at man ender opp med å tape penger på sikt ved å ha forsikring gjennom foreldre.

Unngå “baksmellen” på et tidspunkt i livet hvor du har mange faste kostnader

Mange eksperter er skeptiske til å benytte seg av bilforsikring gjennom foresatte. Dette skyldes risikoen for at man ender med å tape penger i det lange løp. En annen fordel som mange trekker frem med å ha egen bilforsikring er at man blir vant til systemet. I ung alder får man et innblikk i hvordan det er sammenheng mellom egen kjøring og pris. Kjører man trygt så vil dette være positivt for prisen, mens det vil være negativt å skade bilen. Egen forsikring kan være med på å skape mer ansvarlige bilførere. I tillegg finnes det andre ting man kan gjøre for å spare penger på bilforsikring. Et av disse er å velge en høyere egenandel.

Alt i alt bør man tenke seg godt om før man registrerer bilen på egne foreldre, og kjøper forsikring gjennom dem. Det kan kanskje lønne seg på kort sikt, men ikke nødvendigvis om ti år.