Eventuelle personskader må håndteres først i en ulykkessituasjon.

Hva gjør jeg hvis jeg krasjer eller har en ulykke med bilen min?

Dersom du er utsatt for en bilulykke så er det viktig å få oversikt over situasjonen så raskt som mulig. Om det forekommer personskader så må du ringe etter etter ambulanse umiddelbart. Husk også å ta på deg refleksvest og å sette ut varselstrekanter for å gjøre andre bilister oppmerksomme på situasjonen og for å forhindre økt omfang av ulykken.

Når noen er skadet

Er de skadede personene ved bevissthet? Puster de? Er det flere uskadde personer på stedet så bør man koordinere og samarbeide om livreddende arbeid. Om du er eneste person på ulykkesstedet og det er flere bevissløse personer sørg først for å åpne luftveiene hos alle de skadde og legg dem i stabilt sideleie. Om en person ikke puster så bør en starte med hjerte- og lungeredning etter å ha sørget for at luftveiene er åpne. Det er viktig å fortsette med dette helt til ambulanse ankommer stedet. Husk på at målet ikke nødvendigvis er at personen brått skal begynne å puste, men at man holder systemet til vedkommende i gang i påvente av profesjonell assistanse.

Når skadede personer er tatt hånd om

Når man har avklart situasjonen rundt eventuelle skadede personer ring etter veihjelp slik at du får assistanse med eventuell flytting og borttransport av kjøretøy dersom det er behov for det. Husk at ved personskader må du uansett kontakte politi.

Det er videre viktig å notere navn og telefonnummer til eventuelle vitner som er i området. Deretter bør du ta bilder av skadestedet om du har mobiltelefon med kamera eller annet kamera tilgjengelig. Når du har gjort dette fyll så inn skademelding. Det aller beste er å sørge for at man har skademeldingsskjema liggende klart i bilen sammen med bilens vognkort slik at det er tilgjengelig dersom noe skulle skje.

Dersom man har mulighet til det

Hvis situasjonen tillater det så er det flere ting du kan gjøre. Om det lar seg gjennomføre så bør du flytte kjøretøyene slik at annen trafikk kan passere. Mål opp avstanden til eventuelle fortau og skilter. I tillegg kan du måle veibredden og lengden på eventuelle bremsespor. De som er involvert i et uhell er forpliktet til å informere om eget navn og adresse. I tillegg skal vedkommende opplyse om registreringsnummeret på bilen. I tilfeller der det er snakk om en leiebil eller en lånt bil så bør man innhente tilsvarende opplysninger for eieren.

Det er umulig å helgardere seg mot uhell i trafikken. Når uhellet er ute så er det selvfølgelig en fordel å ha en best mulig forsikring. I tillegg bør man ha tenkt igjennom hva man skal gjøre i en slik situasjon på forhånd. Ved å benytte seg av rådene i denne artikkelen så blir det mye enklere å håndtere en ulykkessituasjon om den oppstår. Husk på at man har en lovfestet plikt til å hjelpe skadede ved en ulykke.