Er det trygt å kjøpe forsikring gjennom Kasko.no?

Alle forsikringsselskaper på Kasko.no er kvalitetssikret og dessuten medlemmer av den norske garantiordningen for skadeforsikring.

Alle selskaper på Kasko.no er medlem av den norske garantiordningen

Det er viktig å være klar over at alle forsikringsselskaper på kasko.no er medlem av garantiordningen for skadeforsikring i Norge. Dette er en lovfestet ordning som krever at alle skadeforsikringsselskaper, store som små, setter til side penger i en felles pott som sikrer at alle kunder i alle forsikringsselskaper kan føle seg trygge på at utbetalingene i forbindelse med krav uansett er tilgjengelige, selv om et selskap skulle ha gått konkurs i mellomtiden.

Finanstilsynet sikrer finansielt pålitelige forsikringsselskaper

Alle norskregistrerte forsikringsselskaper må også ha konsesjon fra Finanstilsynet for å kunne drive forsikringssvirksomhet i landet. Alle selskaper og merkevarenavn Kasko.no jobber med har de nødvendige konsesjonene, enten som forsikringsseslskap, -agent eller forsikringsmegler.

Forsikringsselskaper med konsesjon har lovpålagt rapporteringssplikt til Finanstilsynet. Finanstilsynets tilsynsvirksomhet av forsikringsselskaper innebærer gjennomgang av virksomhetens drift, inkludert risikoeksponeringer og kapitalbehov. Finanstilsynets hovedmål er å sikre finansiell stabilitet, og at brukere kan ha tillit til at finansielle avtaler og tjenester blir fulgt opp etter sin hensikt.

Dette er viktig for deg som forsikringskunde, da det betyr at Finanstilsynet har tilsyn med de ulike forsikringsselskapene i Norge, store som små selskaper, med oppgave gjennom tilsyn å sørge for at forsikringsselskapene følger lover og retningslinjer, og at de er i stand til å oppfylle de finansielle forpliktelsene forsikringsselskapene har til deg som forsikringsskunde. Dette skal gi deg økt trygghet til å velge det forsikringsselskapet du ønsker, uten å måtte tenke på den finansielle tryggheten til ditt forsikringsselskap.