Personvern

Personvernserklæring

Vi gjor vårt beste for å ivareta ditt personvern

For at vi i Kasko Norway AS (“Kasko”) blant annet skal kunne gi deg en god og oversiktlig forståelse av forsikringsmarkedet er det nødvendig at tjenesten vår innhenter opplysninger om deg og eventuelt om objektet eller objektene du onsker å forsikre. Kasko ved daglig leder opptrer som behandlingsansvarlig, og følger den til enhver tid gjeldende lovgivning og retningslinjer fra Datatilsynet.

Innholdet i tjenesten er nærmere beskrevet i våre brukervilkår. Brukervilkårene inneholder også generelle vilkår og betingelser for bruk av tjenestene. Du kan lese våre brukervilkår her.

Personopplysninger som behandles

Ved bruk av Kaskos tjenester kan Kasko samle inn, lagre, utlevere og bruke følgende personopplysninger om deg: navn, e-postadresse, telefonnummer, registreringsnummer til bil, fødselsdato/fødselsnummer, bostedsadresse og kredittopplysninger.

Formål og behandlingsgrunnlag, innhenting og utlevering av personopplysninger

Kasko behandler personopplysninger og andre data med formål om å lage en best mulig tjeneste og brukeropplevelse for deg for sammenligning og kjøp av forsikringsprodukter nå og i fremtiden.

Ved ditt samtykke innhenter vi og oversender data som er nødvendig for å generere forsikringstilbud til deg fra ett eller flere forsikringsselskaper, og i forbindelse med kjøp kan vi også innhente kredittvurderingsopplysninger om deg i tillegg til å videreformidle den informasjonen som trengs for å opprette et nytt kundeforhold i det selskapet du har valgt å kjøpe forsikring fra. For nærmere informasjon om behandling av personopplysninger i forbindelse med bilforsikring, se våre brukervilkår punkt 5.

Vi lagrer også data slik at vi kan hjelpe deg i bestillingsprosessen om nødvendig, eller hente frem tidligere tilbud for deg ved en senere anledning. Dette gjor at neste gang du bruker Kasko.no behover du ikke nødvendigvis å oppgi all informasjon igjen. Slik jobber Kasko for deg. Data kan lagres både hos Kasko, men også lokalt på din egen datamaskin i form av såkalte nettkapsler (“cookies”).

Kasko behandler også personopplysninger til andre formål, som enten er tillatt eller pålagt oss ved lov, regler, forskrifter eller andre rettslige prosesser, eller der vi underretter deg spesielt.

Behandling og eller lagring av personopplysninger forutsetter samtykke fra deg, eller annet rettslig grunnlag. Samtykke kan være gitt etter forespørsel fra oss og/eller ved at du frivillig sender informasjonen til oss via vårt nettsted eller andre relevante plattformer for tjenesten. Det er frivillig å oppgi personopplysninger. Du kan også når som helst trekke ditt samtykke tilbake.

Informasjonen om deg hentes primært fra deg selv, gjennom valg du gjør på nettsiden. Ved tilbud om forsikring bruker vi også eksterne kilder etter samtykke fra deg slik at du skal slippe å taste inn unødvendig mye informasjon. All tredjepartsinformasjon vil du naturligvis bli bedt om å bekrefte, slik at du kan være trygg på at dataene vi benytter for å innhente tilbud for deg er korrekte. Samtidig vil du bli informert om hvor dataene er hentet fra og om det er en offentlig kilde. Et eksempel på en ekstern datakilde vi benytter er en oppslagstjeneste fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) der vi innhenter detaljer om bilen din basert på registreringsnummeret du har oppgitt.

Kasko vil også kunne utlevere dine personopplysninger til leverandører og underleverandører som utfører tjenester for Kasko. Leverandører og underleverandører vil kun bruke personopplysningene til det formål å utføre sine oppgaver på vegne av Kasko.

Sikkerhet

Kasko.no kommuniserer over en sikker protokoll for nettkommunikasjon kalt SSL /HTTPS. Dette innebærer at alle data sendes kryptert mellom vår server og nettleseren din, uten at noen kan avlese dataene på veien. Se etter hengelåsikonet i adresselinjen for mer informasjon om sikkerhetssertifikatene vi bruker. Tjenesten Kasko.no og ligger på en fysisk nettjener, og tilgang til databasen er det kun et fåtall personer med tjenstlig behov hos Kasko med underleverandører som har.

Alt i alt sorger dette for at det skal være så trygt som mulig å legge inn personlige data som bostedsadresse, telefonnummer og fødselsnummer i vår tjeneste!

Sletting

Når behandling av personopplysninger ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller dersom du trekker ditt samtykke tilbake vil Kasko slette eller anonymisere dataene slik at individer ikke lenger kan identifiseres, i tråd med Personopplysningsloven. Anonymiserte data vil brukes for statistiske formål og egenanalyse.

Rettigheter

Du har rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet og motsette deg visse former av behandling i henhold til den enhver tid gjeldende personopplysningslov.

Du har også rett til å klage til Datatilsynet på behandling som er i strid med de til enhver tid gjeldende personvernregler.

Avmelding

Dersom du ønsker å melde deg av våre epost- eller SMS-varslinger, vennligst trykk her.

Kontaktinformasjon

Dersom du skulle ha spørsmål knyttet til våre rutiner og sikkerhet, de personopplysningene vi har lagret om deg, eller ønsker å trekke tilbake ditt samtykke eller utøve dine rettigheter ta gjerne kontakt med oss på:

Kasko Norway AS
kontakt@kasko.no
Inkognitogaten 30
0256 OSLO