Er det trygt å velge et av de mindre kjente forsikringsselskapene?

Er det trygt å velge et av de mer ukjente forsikringsselskapene?

Det er slettes ikke alltid at det er de mest etablerte aktørene som har de beste prisene og vilkårene når det kommer til bilforsikring. Det er gjerne utfordrerne i markedet som kan tilby forbrukerne den beste kombinasjonen av gode vilkår og gunstig pris. Mange er likevel usikre på om det er trygt å velge disse mindre og mer ukjente skadeforsikringsselskapene.

Alle er medlem av samme garantiordning

Alle norske forsikringsselskaper er medlem av den offentlige garantiordningen for skadeforsikring. Dette innebærer at krav kan dekkes inn gjennom ordning selv når forsikringsselskapet eventuelt selv ikke er i stand til å dekke kostnadene. Slik har forbrukerne en trygghet rundt sine krav, uavhengig av hvilken leverandør man velger. Alle tilbydere av skadeforsikring er lovpålagt å være med i denne ordningen og dette er et grunnleggende krav for å kunne få tillatelse til å drive med forsikringsvirksomhet her til lands.

Liten forskjell på tilbudene

Selv om det er betydelige variasjoner mellom forsikringene til ulike forsikringsselskaper, så er det generelt liten forskjell mellom hva etablerte selskaper tilbyr og hva nye aktører tilbyr av vilkår og ekstratjenester. Det finnes av den grunn ikke dekning for å påstå at det er utrygt å velge en ukjent tilbyder av skadeforsikring.

Merkevaren betyr lite

Det er lett å tro at en kjent merkevare er en garanti for bedre kvalitet. Ofte tenker man at det er en sammenheng mellom antall kunder og troverdigheten til en leverandør. Slik tenking fører nødvendigvis ikke noe sted hen. Siden alle forsikringsselskaper er bundet av det samme regelverket så har man en felles basis for tjenestetilbudet. I tillegg til de lovmessige kravene som eksempelvis går på skadeoppgjør og dekninger så utføres gjerne kundetjenester som veihjelp og 24 timers kundeservice uansett av tredjeparter, uavhengig av om selskapet er lite eller stort. Ofte er det også slik at de nye tilbyderne gir deg et bedre og rimeligere tilbud enn de etablerte aktørene fordi de har sterkt ønske om å ta markedsandeler. Dette er noe norske forbrukere kan utnytte seg av.

Er du i tvil? Sammenlign selv!

Det beste er å se bort fra merkevaren, og heller sammenligne harde fakta. Det er de konkrete vilkårene og prisen som er avgjørende for hvilken forsikring som gir deg mest trygghet for pengene. Man kan blant annet sammenligne ved å benytte seg av aggregatortjenester som vår egen. En aggregatorer er kort fortalt en sammenligningstjeneste som hjelper deg med å finne den bilforsikringen som passer best for deg. Konseptet er enkelt og fungerer slik at du oppgir grunnleggende informasjon om deg selv og din bil. På skjermen får du så opp prisene og vilkårene fra flere selskaper, som du så kan sammenligne direkte. Det blir da enklere å finne ut hvilket selskap som har den beste bilforsikringen.

Konklusjon

Det er ingen grunn til å frykte de mindre og mer ukjente utfordrerne innen bilforsikringen. Alle norske tilbydere er nødt til å være med i den samme offentlige garantiordningen for skadeforsikring, små som store. Samtidig er det heller ingen generell forskjell på tjenestetilbudet til nye og etablerte forsikringsselskaper. For å få en best mulig avtale bør man uansett sammenligne tilbud og gjøre seg opp en mening om hvilken kombinasjon av vilkår og pris som passer ens egne behov best.