Hvor godt dekket er du egentlig gjennom bilforsikringen din?

Det er lett å miste oversikten over hva som dekkes av ulike typer bilforsikring. Hvis du leser resten av denne artikkelen vil du straks være i stand til å bedre forstå hvor godt dekket du er dersom noe skulle skje.

Så hva dekker de ulike bilforsikringene egentlig? Først og fremst må vi ta hensyn til de 4 kategoriene eller produkttypene som finnes. De første tre er:

  • ansvarsforsikring
  • delkasko
  • kaskoforsikring

Dette er de alternativene som de fleste er kjent med i fra før. I tillegg finnes det en mer omfattende type bilforsikring mange forsikringsselskaper tilbyr som går under navn som «superforsikring», «kasko pluss» og lignende. Sistnevnte er et alternativ for deg som ønsker å få dekket mest mulig.

Alle de fire hovedtypene har et ulikt omfang, og derfor også ganske ulike prisnivåer:

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring er den lovpålagte minimumsforsikringen som alle bilister er forpliktet til å ha. Den dekker skade på andre mennesker, deres biler og bygninger.

Denne bilforsikringen er veldig begrenset og dekker lite annet enn akkurat det nødvendige. Noen ganger får man også fri rettshjelp inkludert i forsikringen. Dette er nyttig om man skulle havne i en rettslig konflikt som følge av et trafikkuhell.

Ansvarsforsikring er gunstig om du bare er ute etter å dekke et minimum av de situasjonene som kan oppstå på veien. Som følge av dette så er prisen også lav. Skal du ha dekket mer så må du velge en dyrere forsikring. Om du har en kostbar bil så bør du uansett styre unna ansvarsforsikring.

Delkaskoforsikring

En delkaskoforsikring dekker vesentlig mer enn en ansvarsforsikring. Denne typen bilforsikring er følgende også dyrere. Likevel får man ganske mye igjen for de pengene.

Har du noen gang hatt motorstopp? Da har du kanskje hatt behov for veihjelp for å komme deg videre. Om du har delkasko så får du normalt sett dekket veihjelp når bilen stopper. Det eneste du må ut med er en egenandel til bilbergeren som henter bilen din. De fleste forsikringsselskaper opererer med en standardsum på 500 kroner for dette. Resten av kostnaden dekkes inn gjennom bilforsikringen.

Delkasko dekker også tyveri og innbrudd i bilen. Dette inkluderer skader som oppstår som følge av denne typen kriminelle handlinger. De som befinner seg i utsatte områder kan ha stort utbytte av å ha delkasko istedenfor ansvarsforsikring. Når risikoen for innbrudd er stor så gjelder det å sikre seg økonomisk.

Steinsprut og skader på rutene er også dekket av en delkaskoforsikring. Dette er irriterende problemer som det er kjærkomment å få dekket på bilforsikringen. I tillegg dekkes skader som er resultat av brann, lyn eller eksplosjoner. Det er med andre ord mye å hente på å ta steget fra ansvarsforsikring til delkasko.

Kaskoforsikring

Denne forsikringstypen er svært populær av flere grunner. Den mest sentrale er imidlertid at denne bilforsikringen dekker skader på egen bil om du er involvert i en ulykke.

Her får du ikke bare dekket skade på andre personer og deres eiendom. Kaskoforsikring dekker også skader på eget kjøretøy om du er involvert i en kollisjon, velt, utforkjøring eller annen type ulykke. På grunn av den økonomiske tryggheten dette gir så er det vanlig å velge kaskoforsikring på biler med en viss minimumsverdi. De færreste vil sitte igjen med ingenting om de skader en dyr bil. Derfor velger mange dette alternativet. Heldigvis er det også flere andre situasjoner som dekkes av full kasko.

Det er også vanlig at skade på bagasje er en del av en kaskoforsikring. Ofte er det satt en grense som går opp til 5000 kroner. Dette gir ekstra trygghet når man har med seg verdifulle gjenstander i bilen.

Veihjelp er også inkludert i denne typen bilforsikring. Mens delkasko ofte bare dekker veihjelp i Norge eller Norden, så hender det at man får dekket veihjelp i hele Europa med kaskoforsikring.

Denne forsikringstypen har mange fordeler, og er svært populært blant norske bilførere. Kaskoforsikring er en svært omfattende forsikringsavtale som dekker mange uheldige situasjoner. Det mest sentrale er selvsagt at den dekker skader på din egen bil i ulykkessituasjoner.

Mer omfattende bilforsikringer

De fleste av de norske forsikringsselskapene tilbyr også mer omfattende forsikringsavtaler for kjøretøy. Disse bilforsikringene er laget for de som har behov for enda mer dekning enn det de kan få gjennom en kaskoforsikring.

Disse bilforsikringene markedsføres gjerne med navn som «super» elle «pluss», og har flere fordeler. Om man trenger veihjelp så er det gjerne inkludert i polisen. Det er faktisk ikke egenandel en gang, og dette skiller disse forsikringene fra vanlig delkasko og full kasko.

En annen vanlig fordel med slike bilforsikringer er at man får dekket leiebil om egen bil havner på verksted. Ofte er det også spesifisert at man har krav på en bil som er like stor som den man vanligvis kjører. Dette gjør det enkelt å fortsette som vanlig uten noen begrensninger på kjøretøyet.

Noen ganger dekkes også bagasje for en høyere sum (eksempelvis 10 000 kroner), og fastmontert utstyr opptil en veldig høy sum (noen ganger 50 000 kroner). Dette er alternativet for de som vil ha det aller meste inkludert i bilforsikringen. Det finnes mange ulike tilbud i denne kategorien, og det er bare å velge og vrake mellom de ulike.

Det er variasjoner mellom hva som er omfattet av de ulike typene bilforsikring hos de forskjellige forsikringsselskapene. Det er derfor lurt å lese vilkårene nøye før man velger en bilforsikring. Da slipper man ubehagelige overraskelser senere når man skal levere inn et krav.