Hvor ofte lønner det seg å bytte bilforsikring?

Ofte lønner det seg å bytte bilforsikring langt oftere enn en skulle tro. Alt for mange slår seg til ro med at «jeg fikk jo en god pris sist jeg kjøpte forsikring» og tenker ikke på at det langt i fra er sikkert at denne prisen fremdeles er konkurransedyktig når det har gått ett år, to år eller flere år.

Forsikringsselskapene spekulerer gjerne i å gi deg en bra pris første året du er kunde, for så gradvis å øke prisen fra år til år. Det er ikke uvanlig at prisen går opp 10% hvert år uten at dette nevnes med annet enn liten skrift i de nye avtalepapirene du får.

Det skal ikke så avansert regning til for å skjønne at du fort går fra å være en kunde med en god pris til å bli en «melkeku» for forsikringsselskapet. Dette gjelder også for dem som har en «god» pris gjennom fagforening eller grunnet samlerabatt – husk at det er kun inngangsprisen som loves å være god, de sier ingenting om hvor konkurransedyktig prisen er over tid.

Vi anbefaler at du undersøker at bilforsikringen din er konkurransedyktig en gang i året

Om du ikke ønsker å betale for mye for forsikringen og bli en «melkeku» anbefaler vi at du bruker sammenligningstjenesten vår til å se hvordan du ligger an minst en gang per år. Husk å legge den årlige sjekken til rett etter at du har mottatt nye avtalepapirer med ny pris fra forsikringsselskapet, slik at du vet hva du skal sammenligne med – disse papirene får du tilsendt over 1 måned før den nye avtalen skal tre i kraft.

Med en gang du vet din nye pris har du grunnlaget du trenger for å sjekke om ditt eksisterende forsikringsselskap fremdeles er konkurransedyktig. Fyll inn detaljene som trengs i tjenesten vår, og se hvordan du ligger an. Finnes det en aktør som tilbyr deg en bedre kombinasjon av pris og betingelser anbefaler vi at du rett og slett bytter – selv om du egentlig foretrekker ditt gamle selskap. Det er nemlig nesten fåfengt å prøve å ringe dem og påpeke at prisen er bedre et annet sted, det er først når du bytter de har anledning til å tilby deg en like konkurransedyktig pris som når du først ble kunde hos dem.

Vi snakker stadig med dem som på grunn av samlerabatter og «gunstige» priser ikke har byttet forsikringsselskap på 8-10 år eller mer. Dette er det dummeste du kan gjøre! Slike trofaste kunder som ikke stiller spørsmål elsker både forsikringsselskapene og fagforeningene. Du bør utfordre selskapet ditt på pris hvert eneste år, og minimum undersøke hvordan din nye polise ligger an prismessig – og er den ikke konkurransedyktig, bytt med en eneste gang!

Ønsker du å bygge opp bonus raskt lønner det seg å bytte hvert halvår

Nye sjåfører starter med en bonus på 20%, noe som fort medfører en ganske høy inngangspris første gang en skal tegne forsikring. Så er det vanlig, dersom en ikke har vesentlige ulykker, at en rykker opp et bonusnivå per år inntil en når maksimal bonus.

For raskest mulig å oppnå maksimal bonus er det imidlertid best å bytte forsikringsselskap hver 6. måned. Grunnen er at du får med deg bonusen du har bygget opp videre til nytt selskap, og etter et halvår har du altså tjent deg opp et bonusnivå. Det vil si at hvis du startet med 20% hos ett selskap, vil du hvis du bytter etter 6 måneder ha 30% bonus fra dag en.

Dette virker kanskje litt bakvendt at det er slik, men dette er noe konkurransemyndighetene har innført for å stimulere til økt konkurranse i markedet. Vi kan også takke konkurransemyndighetene for at vi har mulighetene til å ta med oss eksisterende bonus fra et selskap til et annet.

Konklusjon

Har du under 75% bonus bør du vurdere å bytte forsikring hver 6. måned for å raskest mulig komme deg opp på øverste nivå. Har du allerede full bonus lønner det seg fremdeles å følge med på prisen fra år til år, da den konkurransedyktige prisen du fikk første år langt ifra sikkert er konkurransedyktig lenger på et senere tidspunkt. Bruk sammenligningstjenester som vår egen aktivt, og ikke vær redd for å bytte selskap om du får bedre pris et annet sted – å bytte forsikring er ikke verre enn å bytte mobilabonnement!