6 tips for billig bilforsikring

Hvilke faktorer de ulike selskapene legger til grunn for sin pris, og hvordan de vekter dem varierer en god del. Her får du 6 tips som uansett vil gi deg billigere forsikring!

Postnummer, hva slags bil du kjører, skadehistorikk, bonus og alder på yngste sjåfør er eksempler på faktorer som kan påvirke prisen du får. Og hver faktor vil variere i ulik grad fra selskap til selskap. Da konkurransen blant bilforsikrerne gjør at markedet er i kontinuerlig endring, er det heller ikke mulig å garantere at man til enhver tid har den aller billigste bilforsikringen.

Heldigvis er det en del generelle regler man kan gjøre for å holde seg på et lavt prisnivå, i tillegg til å sørge for å holde seg oppdatert gjennom å sjekke priser ofte. Dette er våre beste råd til hvordan du kan finne en billig bilforsikring:

1. Velg en forsikringsvennlig bil

Det er stor forskjell på kostnaden ved å forsikre ulike typer kjøretøy. En grei huskeregel er at dyre biler med store motorer er kostbare å forsikre.

For de som allerede har en bil stående i garasjen så er det lite å gjøre på dette området. Om man skal kjøpe seg ny bil så er det derimot lurt å sjekke hva en forsikring vil koste på forhånd. Man vil da kunne få et realistisk bilde av hva de månedlige kostnadene vil være. Riktig valg av bil kan føre til store innsparinger.

2. Vær illojal om nødvendig

Det viser seg at lojalitet er en dårlig ide i omtrent alle typer kundeforhold. De lojale kundene er faktisk ofte de som får de dårligste vilkårene over tid. Selv tror de gjerne at det er motsatt. Bilforsikring er ikke noe unntak fra denne regelen. Prisen øker gradvis fra år til år i et kundeforhold. Det er derfor en god ide å undersøke hvilke muligheter man har med jevne mellomrom. Da er det lett å gjøre seg opp en mening om hva man får igjen for å være kunde hos et forsikringsselskap.

Om du likevel ikke har opplevd noen prisøkning, så kan det fortsatt være andre forsikringsselskaper som er rimeligere enn det du har avtale med. Et tips er å gå gjennom markedet minst en gang hvert år. Du kan for eksempel hente inn anbud ved hjelp av vår egen tjeneste.

3. Samlerabatt eller ikke?

Det er vanlig at man får tilbud om samlerabatt om man har flere forsikringer gjennom samme forsikringsselskap. Rabatten varierer, og avhenger gjerne av hvor mange forsikringer man har samlet hos ett forsikringsselskap.

Det er vanlig med rundt 20% rabatt ved slike avtaler. Det betyr derimot ikke at man får den rimeligste bilforsikringen ved å benytte en slik ordning. Du bør undersøke hva som er rimeligst av å ha samlerabatt, og en eller flere separate forsikringer. Det viktige er at man ikke velger i blinde fordi man tror det uansett blir billigere.

4. Bygg opp din bonus

Bonus er i dag den aller viktigste faktoren som påvirker prisen på din bilforsikring. Man oppnår bonusøkning ved å kjøre skadefritt over tid.

Mange unge lar seg friste til å registrere bilforsikringen på sine foreldre. Dette gjør at man ikke kommer i gang med opptjening av bonus. På lang sikt kan det være lurt å starte tidlig med å bygge opp bonus på bilforsikring.

5. Undersøke din årlige kjørelengde

Årlig kjørelengde er med på å avgjøre hvor mye du må betale for bilforsikringen. Om du oppgir for høy kjørelengde så betaler du i realiteten for en tjeneste som du ikke bruker fullt ut. Derfor kan det være lurt å regne ut omtrent hvor mye du bruker bilen i løpet av et år. Kanskje du da oppdager at du har betalt for mer kjørelengde enn du trenger.

6. Har du riktig dekning?

Har du en eldre bil? Da er det muligens på tide å bytte dekningsnivå. Kaskoforsikring er den mest kostbare bilforsikringen man kan velge. Du bør derfor vurdere om det er verdt å betale så mye for omfattende dekning av skader på en eldre bil. Et annet moment som spiller inn er at man også taper bonus ved skadetilfeller. Derfor vil det ikke alltid lønne seg å bruke forsikringen på en bil med lav verdi.

Det er mange muligheter for å redusere prisen på bilforsikring. Ved å bruke noen av våre råd så bør du kunne gjøre innsparinger på din forsikring.