Innsikt forsikringsmarked

Analyser, rapporter og artikler knyttet til det norske skadeforsikringsmarkedet.

Dårlig nytt for norske forsikringsselskaper

Det de store og dominerende aktørene i Norge lenge har vært redde for er i ferd med å skje mye raskere enn forv…

Les mer

Hvorfor er aggregatorer dårlig nytt for de største…

Aggregatorersom distribusjonskanal for skadeforsikringsselskaper har fordeler og ulemper sammenlignet med de mer tradisjonelle di…

Les mer

Kan utfordrerne i forsikringsbransjen gjøre veksten…

Tiden er overmoden for en vesentlig endring i hvordan forsikring distribueres i Norge. Denne endringen kan snu opp ned på ko…

Les mer

Forsikring handler aldri bare om pris, selv på…

En generell misoppfatning blant forsikringsselskapene er at det kun handler om å gi det billigste tilbudet på panelet …

Les mer

Er aggregatorer en trussel for alle…

En aggregator tjener flere formål for både forsikringsselskaper og forbruker som ikke kan erstattes av et forsikringss…

Les mer

Derfor får aggregatorer 10 ganger mer trafikk enn…

En god indikasjon på hvor effektivt en forsikringsaggregator kan markedsføre seg mot forbrukere er å se på…

Les mer

Perspektiver på fremtidig distribusjon av…

Artikkelsamlingmed perspektiver rundt fremtidens distribusjon av skadeforsikring i Norge. Artikkelsamlingen inneholder 6 a…

Les mer